Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Wsparcie techniczne Osp w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

EFRRJedną z inwestycji realizowanych przez Gminę Ujście jest „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.
Przedmiotem tej inwestycji realizowanej w 2015 r. jest zakup średniego pojazdu ratownictwa drogowego, uterenowionego z układem napędowym 4x4. Typ samochodu : GBA 2,5/16 (klasyfikowany jako średni).

Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.

Celem głównym realizowanego projektu jest wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu, dzięki czemu będzie możliwe utrzymanie na wysokim poziomie gotowości bojowej jednostki, wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Ujście i powiatu pilskiego, zapewnienie bezpieczeństwa gminy i wzrost poczucia bezpieczeństwa jej mieszkańców. Celem realizacji projektu jest także poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach bojowych.

Całkowita wartość inwestycji: 814.295,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 651.436,00 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013