Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”

Zdalna Szkoła - logo

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Celem głównym projektu jest Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Poprzez realizację projektu zastaną osiągnięte następujące cele i efekty:

  • Zakupione laptopy wyeliminuje ograniczenia nauki zdalnej na terenach popegeerowskich. Zmniejszy deficyt sprzętu komputerowego, co wpłynie pozytywnie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.
Kwota dofinansowania 470.000,00 zł
Wartość projektu –470.000,00 zł

Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 


Granty PPGR