Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ujście

EFRRW ramach realizacji zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano kolektory słoneczne, wykonano modernizację instalacji c.w.u. 5 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ujście: Ośrodek Zdrowia w Ujściu, Ośrodek Zdrowia w Kruszewie, Gimnazjum w Ujściu (obecnie Szkoła Podstawowa), Zespół Szkół w Kruszewie i Ujski Dom Kultury.

Realizacja projektu przyczyniła się do znacznego ograniczenia zużycia energii poprzez dokonanie nie tylko termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ale również zastosowanie odnawialnych źródeł energii, co w konsekwencji zmniejszyło koszty utrzymania budynków.

Całkowita wartość inwestycji: 1.495.759,53 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 693.983,74 zł

Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.