Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście

EFRRJedną z ważniejszych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Ujście jest „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Ujście”. Przedmiotem tej inwestycji zrealizowanej w latach 2011-2012 jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Ługi Ujskie. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko Przyrodnicze, 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa. Ogólna długość sieci kanalizacyjnej, grawitacyjno-ciśnieniowej, wynosi – 5,398 km (wraz z przyłączeniami do granic posesji) a długość sieci wodociągowej 7,035 km.

Celem zrealizowanego projektu była poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Ujście.

Całkowita wartość inwestycji: 2.519.924,80 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.134.388,08 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI