Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Modernizacja wieży widokowej w Ujściu

Logo PROW
Przedmiotem zadania zrealizowanego w roku 2020 jest modernizacja wieży widokowej znajdującej się na Osiedlu Górnym w Ujściu, skąd rozpościera się panorama miasta i okolic.

Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Celem zrealizowanego zadania jest poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost satysfakcji mieszkańców Gminy Ujście i turystów z poprawy dostępności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ma obszarze LSR

Całkowita wartość inwestycji: 104.893,31 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego: 62.173,00 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020