Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: Urząd Miejski

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Ujścia - Roman Wrotecki

Burmistrz Ujścia przyjmuje interesantów w sprawach wniosków i skarg od poniedziałku do czwartku w godz. 08.00-09.30, oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie osobiście lub telefonicznie.

Z-ca Burmistrza - Beata Ima

Z-ca Burmistrza, przyjmuje interesantów w sprawach wniosków i skarg oraz rozpatrywania skarg codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Sekretarz Gminy Ujście - Marek Madej

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w sprawach wniosków i skarg oraz rozpatrywania skarg codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Skarbnik Gminy Ujście- Dorota Schwochert