Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: Konsultacje społeczne

Budżet Obywatelski 2024 w Gminie Ujście

Burmistrz Ujścia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Ujście na
2024 rok.

Zakłada się, ze łączna wartość projektów przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 w Gminie Ujście, nie przekroczy kwoty 120.000 zł brutto
Konsultacje obejmują teren Gminy Ujście, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Ujście.

Celem konsultacji jest:

  1. zebranie od mieszkańców gminy i miasta Ujście projektów i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2024
  2.  dokonanie przez mieszkańców gminy i miasta Ujście wyboru projektu (projektów) i zadań do budżetu obywatelskiego.

Harmonogram przeprowadzenia budżetu obywatelskiego:

a)  Od 15 czerwca do 31 lipca 2023 r. – składanie przez mieszkańców gminy i miasta Ujście, propozycji projektów i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2024,

b)  Od 01 sierpnia do 15 sierpnia 2023 r. – weryfikacja propozycji mieszkańców, ustalenie ostatecznej liczby projektów do głosowania,

c)  Od 16 sierpnia do 15 września 2023 r. – głosowanie nad propozycjami,

d) Do 30 września 2023 r. – ogłoszenie wyników i wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu Gminy Ujście na 2024 rok.

Zgłaszanie propozycji zadań:

Zgłoszenie projektów rozpoczyna się 15 czerwca 2023 r., kończy w dniu 31 lipca 2023 r. Obejmować będą zebranie od mieszkańców gminy i miasta Ujście propozycji projektów i zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2024.