Urząd Miejski w Ujściu
Powróć do: strona główna

Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu

EFRRProjekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” został zrealizowany przez Gminę Ujście w 2011 roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe.

W ramach projektu powstał ogólnodostępny obiekt turystyczny o randze ponadlokalnej (międzynarodowej), który znacząco wpływa na poprawę atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu Ujścia.   

W ramach realizacji zadania wybudowano 2 kondygnacyjny budynek przystani rzecznej przylegający do budynku remizy OSP w Ujściu. W budynku zlokalizowane są przebieralnia, kuchnia, jadalnia, WC, hangar na kajaki.  Wykonano deptak spacerowy wzdłuż Noteci, łączący przystań z mariną wybudowaną przez podmiot prywatny. Ponadto wzdłuż deptaku wykonano oświetlenie oraz posadowiono ławki i nasadzenia zieleni.

Realizacja projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – Budowa przystani na rzece Noteć – przystań w Ujściu” jest niezwykle istotna dla rozwoju turystyki w mieście, gminie i całym regionie ujskim. Na rzecz realizacji inwestycji przystani wodnej, przede wszystkim przemawia fakt braku tego typu obiektów na ważnej, strategicznej rzece Noteci – będącej częścią międzynarodowej drogi E-70.

Całkowita wartość inwestycji: 655.756,73 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 415.863,32 zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013