Urząd Miejski w Ujściu

Ostrzeżenie hydro: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych - Gwda

IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH/2 Gwda
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 15
Ważność: od godz. 09:04 dnia 26.01.2024 do godz. 09:00 dnia 27.01.2024
Obszar: Gwda (wielkopolskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych oraz prognozowanymi opadami deszczu, w zlewni Gwdy w Pile możliwe są dalsze wzrosty i wahania stanów wód powyżej stanu ostrzegawczego. Dodatkowo, w Ptuszy stany wód będą się wahać w zakresie wartości zbliżonych do stanu ostrzegawczego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności