Urząd Miejski w Ujściu

Lista projektów wybranych do konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w gminie Ujście na 2024 rok

Głosowanie nad propozycjami:
Głosowanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego prowadzone będzie od 16 sierpnia do 15 września 2023 r. 

Zasady głosowania :
1. Jedna osoba może oddać maksymalnie jeden ( 1) głos na zadanie z listy projektów,
2. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności :
na karcie wybrano więcej niż jedno ( 1) zadanie,
• mieszkaniec złoży więcej niż jedną kartę w głosowaniu,
• imię i nazwisko i adres zamieszkania są nieczytelne,
• oświadczenie zawarte na karcie nie zostały podpisane.

Kartę do głosowania można tez złożyć osobiście.

Link do głosowania: http://ankieta.ujscie.pl/ankieta/index.php?token=MTk=^d2fc861f0bb9a1853e560f5e3693531b

Ankieta głosowanie

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności